[?] Regulamin i polityka prywatności                                                   | Partnerzy  Reklama O nas | Kontakt |  

Zgłaszanie badaczy i ośrodków do udziału w badaniach klinicznych prowadzonych przez GSK w Polsce

Firma GlaxoSmithKline w Polsce prowadzi badania kliniczne w różnych obszarach terapeutycznych, współpracując z ośrodkami i badaczami na terenie całego kraju. Badania kliniczne przeprowadzane są z zachowaniem najwyższych standardów, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej oraz wewnętrznymi regulacjami GSK. Główne obszary zainteresowania GSK to onkologia, pulmonologia, szczepionki i choroby sercowo-naczyniowe.

Czytaj więcej: Zgłaszanie badaczy i ośrodków do udziału w badaniach klinicznych prowadzonych przez GSK w Polsce

YERVOY® (ipilimumab) u uprzednio nieleczonych i leczonych pacjentów z czerniakiem przerzutowym.

Nowe dane dotyczące przeżycia po czterech i pięciu latach obserwacji w ramach badania z zastosowaniem preparatu YERVOY® (ipilimumab) u uprzednio nieleczonych i leczonych pacjentów z czerniakiem przerzutowym; zaprezentowane na Kongresie ESMO 2012 (European Society of Medical Oncology) W długofalowej obserwacji w badaniu  III fazy (024) wykazano, że spośród uprzednio nieleczonych pacjentów, którzy otrzymywali preparat YERVOY w eksperymentalnej dawce 10 mg/kg oraz dakarbazynę (DTIC) po 4 latach przy życiu pozostało 19,0% w porównaniu z 9,6% pacjentów, którzy otrzymywali DTIC w monoterapii.

Czytaj więcej: YERVOY® (ipilimumab) u uprzednio nieleczonych i leczonych pacjentów z czerniakiem przerzutowym.

Nowe leki onkologiczne motorem wzrostu rynku badań klinicznych w Polsce

Leki onkologiczne pozostają kategorią o największym potencjale badawczym, wynika z badań przeprowadzanych regularnie przez PMR wśród firm farmaceutycznych (tzw. sponsorów badań klinicznych).

W badaniu klinicznym III fazy z udziałem chorych na przerzutowe nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy polegający na poprawie wskaźnika czasu przeżycia bez progresji.

Firma Bayer HealthCare ogłosiła pozytywne wyniki badania klinicznego fazy III pod nazwą GRID (GIST – Regorafenib In Progressive Disease), w którym oceniano cząsteczkę regorafenib (BAY 73-4506) w leczeniu chorych na przerzutowe i (lub) nieoperacyjne nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST), u których doszło do progresji choroby pomimo uprzedniego podawania imatynibu i sunitynibu. Osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy badania w postaci statystycznie znamiennej poprawy wskaźnika przeżycia wolnego od progresji. W badaniu tym bezpieczeństwo i tolerancja regorafenibu zasadniczo kształtowały się na oczekiwanym poziomie.

Czytaj więcej: W badaniu klinicznym III fazy z udziałem chorych na przerzutowe nowotwory podścieliskowe przewodu...

Wyszukiwarka

Polecamy

logoaku2.png

WSPÓŁPRACA

Copyright Znaneleki.pl