[?] Regulamin i polityka prywatności                                                   | Partnerzy  Reklama O nas | Kontakt |  

Immunoonkologia już dostępna dla polskich pacjentów.

Czerniak to dziś ważny problem społeczny, co roku lekarze odnotowują 2 500 – 3 000 przypadków nowych zachorowań. To nowotwór złośliwy o największej dynamice wzrostu, w Polsce zapadalność na niego podwaja się co 10 lat. W naszym kraju dostępna jest już pierwsza immunoterapia, która znacznie wydłuża średni czas życia pacjentów.

W ciągu ostatnich 20 lat zachorowalność na czerniaka wzrosła w Polsce aż o 300%. Wynika to m.in. ze zmiany nawyków i częstszego korzystania z solariów oraz niskiej ciągle świadomości społecznej w zakresie profilaktyki
i czynników ryzyka. Wykrycie czerniaka w niezaawansowanym stadium daje szanse na wyleczenie w 90% przypadków. W Polsce wyleczenie kształtuje się na poziomie ok. 60%, tymczasem w krajach Europy Zachodniej jest to powyżej 80%.

W przypadku przerzutów, szczególnie do węzłów chłonnych i skóry, zwykle się je usuwa. W leczeniu wykorzystywane są także radioterapia i chemioterapia. Z dniem 1 marca 2014 roku Ministerstwo Zdrowia zamieściło na nowej liście leków refundowanych innowacyjną immunoterapię dla chorych na zaawansowanego czerniaka, w drugiej linii leczenia po niepowodzeniu wcześniejszych terapii.

Terapia ta pozwala na wyleczenie i znacznie wydłuża średni czas życia. To prawdziwy postęp w leczeniu czerniaków. Co ważne terapia ta może być stosowana także u pacjentów bez względu na mutację genu BRAF – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

W Polsce program lekowy "Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem (ICD-10, C-43)" realizuje 17 ośrodków - Załącznik do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22.08.2014 – B.59 www.mz.gov.pl:

 1. Centrum Onkologii we Wrocławiu
 2. Centrum Onkologii Im. Prof. Franciszka Łukaszczyka W Bydgoszczy
 3. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 6. Centrum Onkologii Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie
 7. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarowskiego
 9. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza
 10. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie
 11. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
 12. Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku
 13. Beskidzkie Centrum Onkologii
 14. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
 1. Szpital Wojewódzki Spzoz W Elblągu
 2. Szpital MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
 3. Zachodniopomorskie Centrum Onkologiii

W poprawie statystyk zachorowalności na czerniaki znaczną rolę odgrywają również działania profilaktyczne
i ograniczenie wpływu czynników ryzyka. Stąd niemal we wszystkich krajach Europy oraz Australii i USA wprowadzono zakaz korzystania z solariów dla osób poniżej 18 roku życia. Działania zw tym kierunku podjęto również w Polsce. Parlamentarny Zespół ds. Onkologii rozpoczął wraz z ekspertami prace nad ustawą ograniczającą dostęp do solariów.

 

Akademia Czerniaka

Akademia Czerniaka jest sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Została utworzona
z inicjatywy środowiska medycznego i pacjentów. Patronat nad działaniami Akademii obejmują Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej i Polskie Towarzystwo Patologiczne.

Akademia Czerniaka prowadzi aktywną działalność na rzecz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki czerniaka oraz poprawy sytuacji chorych z tym nowotworem w Polsce. Trzy filary działań Akademii stanowią edukacja społeczeństwa, pomoc pacjentom i stały kontakt ze środowiskiem medycznym. Prowadzi ona bliską współpracę z organizacjami pacjenckimi w celu ułatwienia chorym dostępu do terapii oraz zapewnienia pacjentom i ich bliskim wsparcia na każdym etapie walki z nowotworem. Lekarzom dostarcza ona wiedzy z zakresu czerniaka oraz informuje o najnowszych badaniach i metodach leczenia tego nowotworu. Pieczę merytoryczną nad działaniami Akademii Czerniaka sprawuje Rada Naukowa, składająca się z wybitnych, uznanych w środowisku onkologów i dermatologów, a także przedstawicieli czołowych organizacji pacjenckich. Przewodniczącym Rady Naukowej jest Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski.

Do najbardziej znanych kampanii edukacyjnych Akademii Czerniaka należy „Znamię! Znam je?” w ramach której powstał program zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych. Cyklicznie organizowany jest także Tydzień Świadomości Czerniaka, podczas którego do mediów, towarzystw naukowych, lekarzy i parlamentarzystów codziennie docierają informacje z zakresu ochrony przed czerniakiem.

Więcej informacji na www.akademiaczerniaka.pl

 

WSPÓŁPRACA

Copyright Znaneleki.pl