[?] Regulamin i polityka prywatności                                                   | Partnerzy  Reklama O nas | Kontakt |  

Sanofi i Towarzystwo Fraunhofer-Gesellschaft informują o utworzeniu Ośrodka Badań nad Produktami Naturalnymi.

Zadaniem ośrodka będzie identyfikowanie nowych związków czynnych w celu przyspieszania prac nad odkrywaniem i rozwojem nowych antybiotyków. Sanofi (EURONEXT: SAN i NYSE: SNY) i Fraunhofer-Gesellschaft, jedna z wiodących europejskich organizacji w dziedzinie badań stosowanych, ogłosiły utworzenie ośrodka badań nad produktami naturalnymi w celu przyspieszania prac nad identyfikowaniem i rozwojem nowych metod leczenia chorób zakaźnych, które są drugą najczęstszą przyczyną śmierci na całym świecie1. W 2011 roku zmarło z ich powodu 10 milionów ludzi.

Na mocy zawartego porozumienia, Sanofi i Fraunhofer IME (Instytut Biologii Molekularnej i Ekologii Stosowanej im. Fraunhofera) nawiążą współpracę, mającą na celu identyfikowanie i optymalizowanie innowacyjnych, naturalnie występujących związków chemicznych lub biologicznych, głównie w dziedzinie chorób zakaźnych. Penicylina jest przykładem jednym z wielu antybiotyków otrzymywanych
z produktów naturalnych. To podejście może zostać w przyszłości rozszerzone na inne wskazania,
jak na przykład cukrzyca, ból i choroby rzadkie, w których substancje pochodzenia naturalnego odgrywają istotną rolę w zakresie leczenia i profilaktyki. Sanofi udostępni partnerowi swój zbiór szczepów (jeden
z największych na świecie, obejmujący ponad sto tysięcy różnych mikroorganizmów), a także podzieli
się z Towarzystwem Fraunhofer-Gesellschaft wiedzą na temat badań nad chorobami zakaźnymi.

Istnieje ogromna, uzasadniona medycznie potrzeba zwalczania chorób zakaźnych w skali globalnej.
Ma to zasadnicze znaczenie, biorąc pod uwagę rosnącą na całym świecie, a szczególnie w środowisku szpitalnym, antybiotykooporności oraz coraz częstsze występowanie poważnych, nawet zagrażających życiu infekcji. W ostatnich latach zrobiono niewielki postęp, by temu zaradzić – powiedział Dr Elias Zerhouni, prezes Globalnego Działu Badań i Rozwoju Sanofi. – Współpraca z Towarzystwem Fraunhofer-Gesellschaft ma charakter zupełnie wyjątkowy, ponieważ dzięki niej wewnętrzni i zewnętrzni badacze tworzą jeden zespół i pracują nad wspólnymi projektami, aby poszerzyć wiedzę i dostarczyć nowe leki
dla pacjentów cierpiących na choroby zakaźne.

Ten pierwszy Ośrodek Badań nad Produktami Naturalnymi im. Fraunhofera to nie tylko obopólna korzyść dla partnerów, lecz także efekty wykraczające daleko poza badania nad lekami.
Dostęp do katalogu produktów naturalnych Sanofi przysłuży się także innym branżom, znacząco zwiększając szanse biznesowe – powiedział prof. dr Rainer Fischer, prezes Instytutu Fraunhofera.

Wspólnemu zespołowi naukowców przewodniczyć będzie prof. dr Peter Hammann z pionu
badawczo-rozwojowego Sanofi, dyrektor komórki ds. innowacji zewnętrznych w dziale chorób zakaźnych, który będzie ściśle współpracował z prof. drem Andreasem Vilcinskasem, dyrektorem oddziału Giessen
w Instytucie Fraunhofera. Praca zespołu będzie polegała na analizowaniu budowy genetycznej szczepów, hodowaniu ich w różnych warunkach, stymulowaniu do wytwarzania substancji czynnych i badaniu
ich efektów. Oczekuje się, że współpraca zaowocuje rozległą wiedzą umożliwiającą odkrycie nowych antybiotyków przydatnych w leczeniu poważnych chorób zakaźnych.

Wyszukiwarka

Polecamy

logoaku2.png

WSPÓŁPRACA

Copyright Znaneleki.pl